NETHER8

87 Questions

 Word/Question  Answer 1
abheben (Geld) opnemen
Abonnement het abonnement
Abteilung de afdeling
andere Zielorte overige bestemmingen
anrufen, telefonieren bellen
Ansichtskarte de ansichtkaart
anzeigen aangeven
Apparat (Telefon) het toestel
ärgerlich, unangenehm vervelend
ausfüllen invullen
Auskunft de inlichting
Ausland het buitenland
Ausländer de buitenlander
Bank de bank
beantragen aanvragen
besetzt (Telefon) in gesprek
Bestimmungsort, Bestimmung de bestemming
Bibliothek de bibliotheek
Brief de brief
Briefkasten de brievenbus
Briefmarke de postzegel
Briefträger de postbode
darauf, drauf erop
dort, da (unbetont) er
draußen buiten
durchstellen, verbinden doorverbinden
eingeschrieben aangetekend
einschreiben aantekenen
englisch Engels
erzählen, sagen vertellen
Es ist kein Vergnügen Het is geen pretje
Filiale het filiaal
fremd vreemd
Geburt de geboorte
Gespräch het gesprek
Girokonto de girorekening
heiraten trouwen
Information de informatie
Inland het binnenland
Institution, Einrichtung de instelling
ja sicher jazeker
jawohl jawel
kennen kennen
König de koning
Könnten Sie ... ? Zou u ... kunnen ... ?
Konto de rekening
Kunde de klant
Kurs de koers
Legitimation de legitimatie
Mehrfahrtenkarte de strippenkaart
mit Express per expres
Mutter de moeder
Nachsendeauftrag het verhuisbericht
öffentlich openbaar
öffentliche Einrichtung de openbare instelling
Päckchen het pakje
Paß het paspoort
Pfund (Währung) het pond
Porto de porto
Post de post
Post innerhalb der Region de streekpost
Postamt het postkantoor
Rathaus het stadhuis
rufen roepen
Schalter, Theke (bei Bank, Post, ...) de balie
Scheckkarte de betaalpas
schwatzen, plaudern kletsen
sich langweilen zich vervelen
Spaß, Vergnügen de pret
sprechen spreken
Telefon de telefoon
Telefonbuch de telefoongids
telefonieren telefoneren
Telefonistin de telefoniste
Telefonkarte de telefoonkaart
Telefonzelle de telefooncel
übrige overige
umziehen verhuizen
verkehrt, falsch verkeerd
verschicken, versenden versturen
wählen (am Telefon) draaien
Währung de valuta
Wartende de wachtende
weiterschicken, weiterleiten doorsturen
wie (wie Max) zoals
Zeitung de krant
zurückrufen (Telefon) terugbellen

Created by EasyTrain