NETHER7

85 Questions

 Word/Question  Answer 1
abfahren vertrekken
abstempeln afstempelen
alle alle
also los vooruit dan maar
Ampel het stoplicht
anfangen, beginnen beginnen
anhalten stoppen
auf der linken Seite aan de linkerkant
auf der rechten Seite aan de rechterkant
aufteilen verdelen
Bahnhof het station
bekannt bekend
benutzen, verwenden, nehmen gebruiken
bezahlen betalen
bis einschließlich tot en met
Bitte schön, Gern geschehen Tot uw dienst
Bus de bus
das stimmt dat klopt
dazu erbij
Dienst de dienst
Ecke de hoek
Entschuldigen Sie bitte Neemt u me niet kwalijk
Es tut mir leid Het spijt me
fahren rijden
Fahrkarte het plaatsbewijs
Fahrplan de dienstregeling
Formular het formulier
Frage de vraag
Führerschein het rijbewijs
geradeaus rechtdoor
Gleis het spoor
Grenze de grens
gültig geldig
Hand de hand
helfen helpen
innerhalb einer Woche binnen een week
jede, jeder, jedes elk
Jugendliche de jongere
Kennen Sie sich hier aus? Bent u hier bekend?
Kontrolleur de controleur
Leben het leven
leid tun spijten
linke Seite de linkerkant
links links
links von Ihnen aan uw linkerhand
los sein aan de hand zijn
mal schauen, mal sehen eens kijken
man men
Medikament het medicijn
Minute de minuut
Moment, Augenblick het moment
nach (zeitlich) na
nach links linksaf
nach rechts rechtsaf
nichts niets
rechte Seite de rechterkant
rechts rechts
rechts von Ihnen aan uw rechterhand
reisen reizen
Rückfahrkarte het retour
Schalterbeamte de lokettist
schlafen slapen
Sekunde de seconde
sich zich
sich ausweisen zich legitimeren
spät laat
spielen spelen
stempeln stempelen
stimmen kloppen
Straßenbahn de tram
studieren studeren
übel nehmen kwalijk nemen
Überlandbus de streekbus
überqueren oversteken
um om
viel veel
Viertel het kwart
viertel nach kwart over
viertel vor kwart voor
Viertelstunde het kwartier
wohin waarheen
Zentrum het centrum
Zone de zone
zu viel getrunken haben te veel op hebben
Zug de trein

Created by EasyTrain