NETHER5

133 Questions

 Word/Question  Answer 1
(ein)mal eens
10-Cent-Münze het dubbeltje
100 Gramm het ons
25-Cent-Münze het kwartje
5-Cent-Münze de stuiver
5-Gulden-Münze het vijfje
anprobieren passen
anziehen aantrekken
ausländisch buitenlands
beide, beides allebei
bestehen aus bestaan uit
blau blauw
Braten de roti
Bratpfanne de koekenpan
Butter de boter
Cent de cent
davon daarvan
draußen buiten
eigentlich eigenlijk
Ein Kasten Limonade een krat limonade
eineinhalb anderhalf
Eintopfgericht de stamppot
Eiweiß het eiwit
erhitzen verhitten
erste eerste
etwas mehr ietsje meer
ganz und gar nicht helemaal niet
gar kochen gar koken
gelb geel
Geld het geld
Geldschein het briefje
Gemüse de groente
Gemüsehändler de groenteboer
Gemüseladen de groentewinkel
genug genoeg
Gramm het gram
groß groot
Größe (Kleidung) de maat
grün groen
halb half
hinzufügen toevoegen
holen halen
Hose de broek
immer altijd
ja, so ist es (Verstärkung) ja hoor
Jeans de spijkerbroek
Kasten het krat
Kilo de kilo
Kilogramm het kilogram
Kiste de kist
klein klein
Kleingeld het kleingeld
Knoblauch de knoflook
kochen koken
Koffer de koffer
Kotelett de karbonade
kurz kort
Laden, Geschäft de winkel
lang lang
Lauch de prei
leider helaas
Limonade de limonade
Lunch, Mittagsimbiss de lunch
Mahlzeit de maaltijd
Mehl de bloem
meistens meestal
mittelalter Käse de belegen kaas
Münze de munt
Nachtisch het toetje
nett aardig
nicht so schlimm sein, besser als erwartet sein meevallen
nur alleen
Obst het fruit
Paar het paar
Päckchen het pakje
Pfeffer de peper
Pfund het pond
probieren proberen
Rauchwurt de rookworst
Reihe de beurt
Reis de rijst
Reise de reis
Rezept het recept
rühren roeren
Sauerkraut de zuurkool
schade jammer
schälen schillen
schlimmer sein, schlechter sein als erwartet, enttäuschend sein tegenvallen
schmal smal
schmelzen smelten
schneiden snijden
schon al
schön mooi
Schuh de schoen
Schuhgeschäft de schoenenwinkel
schwarz zwart
schwer zwaar
sitzen, passen (Kleidung) zitten
sonst anders
Sonst noch was? Anders nog iets?
Speckwürfel de spekblokjes
Sportschuh de sportschoen
steif schlagen stijf kloppen
Stockwerk de verdieping
Stück het stuk
suchen zoeken
Topf de pan
tragen dragen
Traube de druif
Tür de deur
überall overal
überhaupt kein, keine helemaal geen
Umkleidekabine de paskamer
vegetarisch vegetarisch
verkaufen verkopen
Verkäufer de verkoper
Verkäuferin de verkoopster
vorkommen voorkomen
Waage de weegschaal
Warenhaus het warenhuis
warm warm
waschen wassen
wechseln wisselen
weil ich arbeiten muß omdat ik werken moet
Wer ist an der Reihe? Wie is er aan de beurt?
wiegen wegen
wieviel hoeveel
Wurst de worst
Zehnguldenschein de joet
zu, geschlossen dicht
zusammen bij elkaar
zusätzlich extra
Zweieinhalb-Guden-Münze de rijksdaalder

Created by EasyTrain